RODO

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych- tzw. rozporządzenie RODO przekazujemy Państwu Rejestr czynności przetwarzania w którym znajdziecie informację o tym kto, jak i po co przetwarza Państwa dane w naszym gabinecie.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo Emilia Świątek-Serwach Wizaż i Fotografia z siedzibą w Inowrocławiu (88-100) przy ul. Szarych Szeregów 23 B, NIP 556-242-68-82.

Dane kontaktowe administratora

Można się z nami skontaktować:
– telefonicznie pod numerami: 787-085-785
– pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Gabinet Kosmetyczny Emilia Świątek-Serwach, ul. Szarych Szeregów 23 B, 88-100 Inowrocław.

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
– zawarcia i wykonania umowy/umów których celem jest wykonanie usług- ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Twojego profilu, zwłaszcza pod kątem produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany/a) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. F RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi- ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących Panią/Pana oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO),którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),którym jest analiza i rozwój naszej działalności.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
– podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe),
– podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne,
– nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać:
– w celu wykonania umowy – do momentu przedawnienia roszczeń,
– w celu marketingu produktów i usług, w tym profilowania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu wycofania zgody,
– wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń,
– w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Twoje prawa

Ma Pani/Pan prawo:
– dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
– prawo do przenoszenia danych,

w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami: poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 787-085-785,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia  w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania.  W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami: poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 787-085-785.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów.